Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie,  w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym  a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do zapisów ustawy informujemy, że Gmina Swarzędz od dnia 01.01.2023 r. prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem Platformy e-zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00244237/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

02.06.2023 r.

02.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00243450/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

01.06.2023 r.

01.06.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00229077/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

23.05.2023 r.

23.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00201684/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.05.2023 r.

04.05.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00196968/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

28.04.2023 r.

28.04.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00192680/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

26.04.2023 r.

26.04.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 040-117756

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

24.02.2023 r.

24.02.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00071702/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

31.01.2023 r.

31.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00061031/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

26.01.2023 r.

26.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00046818/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

20.01.2023 r.

20.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/BZP 00022651/01

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Anna Ruks

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

11.01.2023 r.

11.01.2023 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2023/S 007-015833

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Sylwia Grąbczewska

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

10.01.2023 r.

10.01.2023 r.


Data ostatniej modyfikacji strony: 02-06-2023