Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony
eUrząd

"WED" Wydział Edukacji

  • Wniosek o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  • Wniosek o dowóz niepełnosprawnego ucznia

"WPKP" Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej

  • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2018
  • Stawka podatku rolnego na rok 2018
  • Stawki podatku leśnego na rok 2018
  • Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018

"WKP" Wydział Księgowości Podatkowej

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia dot. zaległości podatkowych

"WPW" Wydział Pomocy Publicznej i Windykacji

  • Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych
  • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

"WID" Wydział Infrastruktury Drogowej

  • Uzgodnienie lokalizacji zjazdu
  • Zajęcie pasa drogowego
  • Uzgodnienie lokalizacji urządzenia w pasie drogowym
  • Odszkodowanie za szkody związane z utrzymaniem dróg

"WSO" Wydział Spraw Obywatelskich

  • Dowód osobisty
  • Zameldowanie na pobyt stały
  • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców
  • Rejestr wyborców
  • Impreza masowa

"WAU" Wydział Architektury i Urbanistyki

  • Jak uzyskać decyzję o warunkach zabudowy?
  • Jak uzyskać informację o terenie?
  • Jak uzyskać wypis i wyrys?
  • Jak uzyskać zaświadczenie?

"WGN" Wydział Geodezji i Nieruchomości

  • Użytkowanie wieczyste
  • Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości
  • Podział i rozgraniczenie nieruchomościami
  • Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości

"WOS" Wydział Ochrony Środowiska

  • Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
  • Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  • Likwidacja wyrobów zawierających azbest
  • Dotacja na wymianę pieca

"USC" Urząd Stanu Cywilnego

  • Zaświadczenie o stanie cywilnym
  • Zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
  • Zgłoszenie urodzenia dziecka
  • Zgłoszenie zgonu
  • Zmiana imienia lub nazwiska

"WO" Wydział Organizacyjny

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  • Podanie o praktykę

"WOM" Wydział Obsługi Mieszkańców

  • Oświadczenie roczne
  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Wniosek CEIDG-1

Data ostatniej modyfikacji strony: 15-02-2019