Biuletyn Informacji Publicznej Swarzędz.pl

Oficjalna strona Miasta i Gminy Swarzędz

Biuletyn Informacji Publicznej
-A  /  A+
Wysoki kontrast strony / Zwykly kontrast strony

Plany miejscowe bieżące

Nr MPZP

Nr Uchwały Rady Miejskiej w Swarzędzu

Uchwała w sprawie

Dziennik urzędowy

Link

Tekst Rysunek

1

XXI/123/96
29 stycznia 1996 r.

Uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy.

15.02.96
nr 2
poz. 29

Tekst

Rysunek

2

XXIX/207/96
25 listopada 1996 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego w Gruszczynie
(zmieniony planem nr 122)

30.12.96
nr 30
poz. 371

Tekst

Rysunek

7

XLVII/354/98
29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowo-handlowej w Swarzędzu ul. Sienkiewicza, działka nr geod. 2228/3

27.08.98
nr 22
poz. 275

Tekst

Rysunek

9

XLVII/357/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Łowęcinie gm. Swarzędz działki o nr geod. 20/7, 20/8, 20/9

27.08.98
nr 22
poz. 278

Tekst

Rysunek

13

XLVII/361/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego wraz z usługami rzemieślniczymi w Gortatowie gm. Swarzędz działka o nr geod. 153

27.08.98
nr 23
poz. 286

Tekst

Rysunek

14

XLVII/362/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i usług rzemieślniczych w Gortatowie gm. Swarzędz działka o nr geod. 125/1

7.09.98
nr 23
poz. 287

Tekst

Rysunek

15

XLVII/363/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Sokolnikach Gwiazdowskich gm. Swarzędz działka o nr geod. 27

7.09.98
nr 23
poz. 288

Tekst

Rysunek

17

XLVIII/370/98 z dnia 02 czerwca 1998 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Sarbinowie działka o nr geod. 83/4

7.09.98
nr 23
poz. 290

Tekst

Rysunek

18

XLIX/395/98 z dnia 18 czerwca 1998 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie likwidacji projektowanego przebiegu drogi oznaczonej w planie gminy symbolem 5KD-K, stanowiącej obejście wsi Gruszczyn, Kobylnica, Uzarzewo jako element układu komunikacyjnego w gminie Swarzędz

22.12.98
Nr 33
poz. 476

Tekst

Rysunek

20

VIII/49/99 z dnia 30 marca 1999 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz we wsi Gortatowo działka nr ewid. 190

28.07.99
nr 53
poz. 1122

Tekst

Rysunek

25

XVII/184/2000 z dnia 15 lutego 2000r.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz dla terenu wsi Gortatowo działki 93/12, 93/13, 93/14

5.06.2000
nr 39
poz. 450

Tekst

Rysunek

28

XXIII/234/2000 z dnia 20 czerwca 2000 r.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr ewid. 273/1, 273/8, 274/2, 275/3, 275/4, 277/19, 278/21, 279/16, 280/14, 281/20 położone w Gruszczynie w rejonie ulic Krańcowej i Katarzyńskiej
(zmieniony planem nr 121)

12.07.2000
nr 49
poz. 585

Tekst

Rysunek

29

XXIV/242/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz we wsi Gortatowo – działki nr ewid. 199

30.11.2000
nr 83
poz. 1092

Tekst

Rysunek

30

XXIV/243/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki o pow. 4500 m2 we wsi Janikowo w rej. ul. Leśnej o nr ewid. 6/2

30.11.2000
nr 83
poz 1093

Tekst

Rysunek

32

XXIV/245/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 257/2 przy ul. Polnej we wsi Gruszczyn gm. Swarzędz

30.11.2000
nr 83
Poz. 1094

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

33

XXIV/246/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Janikowie przy ul. Gnieźnieńskiej części działki nr 225/19

30.11.2000
nr 83
poz. 1095

Tekst

Rysunek

37

XXVII/313/2000 z dnia 06 grudnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek położonych w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 36 (pow. zmiany 0,90 ha) i 90 (pow. zmiany 0,90 ha) – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

15.12.2000
nr 89
poz. 4166

Tekst

Rysunek

38

XXVIII/314/2000 z dnia 06 grudnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędza obejmującej działkę położoną w Jasiniu przy ul. Rabowickiej i oznaczonej numerem geodezyjnym 287

22.01.2001
nr 4
poz. 37

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

39

XXVII/315/2000 z dnia 06 grudnia 2000 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Łowęcin dla działki o nr ewid. 175/1 (przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenów ośrodków rolniczych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

22.01.2001
Nr 4
poz. 38

link do e-dziennika

Tekst
Rysunek

42

XXX/366/2001 z dnia 28 lutego 2001r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działki nr 389 przy ul. Nad Koplą we wsi Paczkowo gmina Swarzędz – pow. 0,75 ha

25.04.2001
nr 42
poz. 712

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

43

XXX/367/2001 z dnia 28.02.2001 r.

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego dla działek nr 40/1, 40/2 przy ul. Kasztanowej we wsi Uzarzewo, gmina Swarzędz – pow. zmiany ca 3,71 ha

25.04.2001
nr 42
poz. 713

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

44

XXX/368/2001 z dnia 28 lutego 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Rabowicach przy ul Świerkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 67/5 (pow. zmiany 1,3159 ha), 67/4 (pow. zmiany 0,9566 ha) oraz działkę 67/6 (pow. zmiany 1,6754 ha)

16.03.2001
nr 21
poz. 305

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

46

XXX/370/2001 z dnia 28 lutego 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działek o nr ewid. 215/2, 216/2, 217/2 położonych w Janikowie w rejonie ul. Gnieźnieńskiej – pow. zmiany 0,5 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych i zieleni na tereny aktywizacji gospodarczej)

16.03.2001
nr 21
poz. 307

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

48

XXXII/374/2001 z dnia 28 marca 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmujący teren położony w Bogucinie, przy ul. Gnieźnieńskiej działki nr 230/51, 230/52, 230/53 zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji gospodarczej (pow. zmiany 1,4275 ha)

5.06.2002
nr 77
poz. 1978

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

49

XXXIV/401/2001 z dnia 30 maja 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyn działka nr 313/15 zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (pow. zmiany 0,40 ha)

20.07.2001
nr 80
poz. 1477

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

50

XXXIV/402/2001 z dnia 30 maja 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jasin dla działek położonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2, 298, 301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 (pow. zmiany 31,49 ha)

12.06.2001
nr 75
poz. 1352

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

54

XXXVII/434/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz, w części dotyczącej wsi Gruszczyn – działki oznaczone numerami geodezyjnymi 313/4, 313/5 i 315 o łącznej pow. zmiany 6,98 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny eksploatacji złóż kruszywa naturalnego)

14.11.2001
Nr 138
poz. 2728

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

55

XXXVII/435/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Janikowie przy ul. Spadzistej i oznaczone numerem geodezyjnym 183/25 – teren objęty zmianą o pow. 0,1568 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

15.11.2001
Nr 139
poz. 2769

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

56

XXXVII/436/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Swarzędz dla działek położonych w Jasiniu przy ul. Cmentarnej i oznaczonych numerami geodezyjnymi 18/1 i 18/2 – zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pow. zmiany 0,43 ha

14.11.2001
nr 138
poz. 2729

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

57

XXXVII/437/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Rolniczej i oznaczoną numerem geodezyjnym 191 – teren objęty zmianą o pow. 0,55 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

15.11.2001
nr 139
poz.2770

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

58

XXXVII/438/2001 z dnia 25 września 2001 r.

Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Zalasewie, rejon ulicy J. Rivoli dla działki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/9 – pow. opracowania 2,65 ha

10.12.2001
Nr 153
poz. 3237

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

59

XXXVIII/447/2001 z dnia 25 października 2001r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działki położone w Gortatowie przy ul. Dożynkowej i oznaczone numerami geodezyjnymi 181/1 i 181/2 – teren objęty zmianą o pow. 0,28 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych, łąk i pastwisk oraz zalesienia na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

10.04.2002
nr 48
poz. 1412

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

64

XL/464/2001 z dnia 28 listopada 2001 r.

Uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej działkę położoną w Łowęcinie przy ul. Szkolnej i oznaczoną numerem geodezyjnym 26/2 – pow. zmiany 0,4500 ha zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

23.01.2002
nr 11
poz. 445

link do e-dziennika

Tekst

Rysunek

66

XLII/479/2002 z dnia 16 stycznia 2002 r.

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej część działki położonej w Gortatowie przy ul. Fabrycznej i oznaczonej numerem geodezyjnym 38/2 – teren objęty zmianą ca 1,6 ha (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – pas działki o głębokości 50 m)

7.03.2002
Nr 37
poz. 1101