Studium

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz obejmującej teren lotniska i jego okolice oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Emil Zawrotniak

Michał Kazimierski

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.01.2019 r.

10.01.2019 r.


Obwieszczenie przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz oraz o przystąpieniu do  opracowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Katarzyna Przygodzka

Aleksandra Pietrzak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

25.08.2017 r.

07.09.2017 r.

Uchwała nr X/51/2011 w sprawie : uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Swarzędz.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Wojciech Dyba

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

22.11.2011 r.

23.11.2011 r.

Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Karolina Słabuszewska

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

03.11.2010 r.

04.11.2010 r.

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko usunięto dnia 03.03.2010 r. zgodnie z pismem RAU.7320-0001/069/2008

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

11.01.2010 r.

12.01.2010 r.


Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

07.01.2010 r.

08.01.2010 r.


Obwieszczenie o zmianie terminu dyskusji publicznej dot. projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.01.2010 r.

05.01.2010 r.


Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenia

Olga Motała

Michał Marciniak

Data wytworzenia

Data umieszczenia

21.12.2009 r.

22.12.2009 r.


Mapa studium

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Wiczyńska Karolina

Magdalena Myśków

Data wytworzenia

Data umieszczenia

06.11.2009 r.

10.11.2009 r.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Swarzędz zatwierdzony Uchwałą Nr XXXII/373/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28.03.2001 r.

Osoba odpowiedzialna za treść

Osoba odpowiedzialna za umieszczenie

Moszczyńska Dorota

Łukasz Anioła

Data wytworzenia

Data umieszczenia

04.06.2008 r.

04.06.2008 r.