Oficjalna strona Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu

URZĄD MIASTA I GMINY
SAMORZĄD GMINY
NASZA GMINA
OGŁOSZENIA
PRZETARGI
FUNDUSZE
NIERUCHOMOŚCI
BUDŻET
PRAWO
WYBORY
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
ZAGOSPODAROWANIE_PRZESTRZENNE
SPIS ULIC
eURZĄD
Jak załatwić sprawę w urzędzie
ePUAP
Działalność gospodarcza
PUBLICZNY WYKAZ DANYCH
POZOSTAŁE INFORMACJE
WWW.BIP.GOV.PL

Urząd Stanu Cywilnego w Swarzędzu przyjmuje interesantów w następujących godzinach:

poniedziałek – 8.00-16.00

wtorek, piątek – 7.30-11.00

środa, czwartek – 7.30-15.30

Powyższe godziny nie dotyczą zgłoszenia zgonu !

UWAGA!!!

Zmianie uległ numer rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu.

Opłatę należy uiszczać na rachunek bankowy: BNP Paribas Bank Polska S.A.

13 1600 1084 1843 0348 6000 0004

Zmiany od 1 marca 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych !!!

Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzą w życie trzy nowe ustawy: prawo
o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności. Wdrożony zostaje na terenie całej Polski nowy informatyczny System Rejestrów Państwowych zasilany aplikacją „Źródło”, który w istotny sposób zmienia procedury załatwianych spraw.

Nowe rozwiązania, pomimo że mają być dla klientów korzystne,
to w początkowym okresie po ich wprowadzeniu mogą spowodować,
że czas załatwienia spraw wydłuży się  i spowoduje brak możliwości
ich sfinalizowania podczas jednej wizyty w urzędzie.

Prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym okresie wdrażania nowych rozwiązań. Oświadczamy, że dokładamy wszelkich starań, aby realizacja nowych zadań związanych
z wdrożeniem nowego systemu informatycznego przebiegała
w należyty sposób i przy zachowaniu odpowiedniej staranności.

Wszelkie wątpliwości i pytania w sprawach rejestracji stanu cywilnego prosimy kierować osobiście do Urzędu Stanu Cywilnego
w Swarzędzu z siedzibą w Ratuszu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz
lub telefonicznie (61) 65 12 209. W sprawach dowodów osobistych
i ewidencji ludności do Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu z siedzibą przy ul. Poznańskiej 25
lub telefonicznie (61) 65 12 309(dowody), (61) 65 12 310(ewidencja).

W związku ze zmianami w ustawach o ewidencji ludności i dowodach osobistych od dnia 1.03.2015 r.,  strona jest w opracowaniu.


Data ostatniej modyfikacji strony: 06-05-2015